Posts Tagged ‘Emily Hainsworth’

Oj tam, oj tam… Czepiam się. Przecież w świecie książek wszystko jest możliwe…

Opieram się o słup, ukryty w cieniu, jaki rzuca blask księżyca”.

Hainsworth E.: Przez ciebie. Amber, 2013, s. 25.