Archive for the ‘Sonia Draga’ Category

Spieszę wyjaśnić i przeciąć wszelkie spekulacje. To scena pościgu.

„Helena słyszała głośny oddech, ale nie mogła rozróżnić, czy był to jej własny, czy wałacha, starego i z nieco już osłabionym słuchem”.

Vosseler N. C.: Niebo nad Indiami , Sonia Draga, 2012, s. 22